Ammattimainen toimistosiivous on tärkeä osa toimiston viihtyisyyden luomista

Julkaistu: 1 April 2022

Työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että toimisto on viihtyisä, toimiva ja siisti. Jokainen työntekijä voi osaltaan vaikuttaa toimiston viihtyisyyteen ja pitää omalta osaltaan yllä hyvää järjestystä. Toimiston kaikkien tilojen siistimiseen ja puhdistamiseen tarvitaan kuitenkin lähes aina ammattimainen siivouspalvelu. Mukavaa, että olet löytänyt blogin pariin. Tällä kertaa aiheena on toimistosiivous ja toimiston viihtyisyys ja sen vaikutus työhyvinvointiin sekä työturvallisuuteen. Toivottavasti löydät kirjoituksesta mielenkiintoisia vinkkejä aiheesta.

Mikä vaikuttaa toimiston viihtyisyyteen ja toimivuuteen

Toimistotilan suunnittelu on tärkeässä asemassa sen toimivuuden ja viihtyisyyden kannalta. Työympäristössä tulee voida liikkua ja työskennellä turvallisesti ja tähän vaikuttavat sekä työympäristön rakenteelliset että toiminnalliset seikat. Rakenteellisia työympäristöön vaikuttavia asioita ovat toimiston kulkuväylien turvallisuus, johon vaikuttavat niiden esteettömyys, siisteys ja toimivuus. Rakenteellisiin seikkoihin luetaan myös työpaikan valaistus, ääniympäristö ja sisäilmanlaatu. Toiminnallisiin tekijöihin taas kuuluvat esimerkiksi tilojen liikkumisen ja liikenteen järjestely sekä tilojen siisteys ja järjestys. Hyvin suunniteltu, siisti ja toimiva työympäristö mahdollistaa optimaalisen työskentelyyn.

Toimiston siisteys ja järjestys vaikuttavat sen viihtyvyyteen, terveellisyyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin

Toimiston siisteys ja järjestys vaikuttavat paljon työympäristön viihtyisyyteen ja terveellisyyteen, mutta myös turvallisuuteen, työhyvinvointiin ja paloturvallisuuteen. Jokainen työntekijä huolehtii itse oman työpisteensä siisteydestä, sekä myös käyttämiensä muiden välineiden ja työvälineiden siisteydestä käytön jälkeen sekä palauttamisesta oikeille paikoilleen. Toimiston suunnittelussa taas täytyy huomioida, että kaikille siellä käytettäville laitteille, työvälineille ja materiaaleille on omat paikkansa, kuten myös jätteille ja tavaroiden varastoinnille. Käytävillä ja kulkuvälillä ei tulisi säilyttää ylimääräisiä tavaroita ja johdot sekä kaapelit tulee myös aina sijoittaa niin, etteivät ne aiheuta varaa toimistossa liikkuessa.

Toimistosiivous tulee tehdä säännöllisesti

Ammattimainen siivouspalvelu takaa sen, että toimistosiivous on säännöllistä ja lika, pöly ja roskat siivotaan säännöllisesti pois työtiloista ja kulkuväyliltä, kuten myös henkilöstötiloista, wc-tiloista ja keittiötiloista. Toimistossa tulee myös aina huolehtia hyvästä hygieniasta ja puhtaudesta ja laitteiden näppäimistöt ja työvälineet tulee puhdistaa säännöllisesti, unohtamatta käsien pesua. Ammattimainen toimistosiivouspalvelu huolehtii myös siitä, ettei toimistoon pääse kertymään pölyä ja että siellä tehdään säännöllisesti perusteellisempi siivous. Toimistosiivoukset tarjoaa esimerkiksi MTB-Siivouspalvelu Oy.

jaa